Blog thủ thuật SEO SILENT là một ấn phẩm thuộc của Đệ Tứ Sama, với mục tiêu giúp đọc giả hiểu được những phần cốt lõi của vấn đề. Với cách trình bày theo lối văn nói, có thể sẽ không hỏa mỹ và đúng với ngữ pháp hiện đại nhưng nó có thể lột tả lại